Payroll en het veranderende land

October 14th, 2010

De volgende verandering die we gaan verdichten is de verandering op de arbeidsmarkt.  Bij payroll geeft een opdrachtgever zijn juridische werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payroll dienstverlener. Hierdoor ontdoet het bedrijf zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden waaronder salarisadministratie, afdracht van sociale premies en pensioenen. Een bijkomend voordeel voor een werkgever is, dat een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt, niet meer onder de specifieke CAO van een bepaalde bedrijfstak hoeft te vallen. Hiermee ontloopt een bedrijf verplichte afdrachten aan sectorfondsen, collectieve pensioenvoorzieningen die doorgaans alleen voor oudere werknemers voordelig zijn en de verplichting om doorgaans rigide loonschalen te hanteren. Met andere woorden: het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer wordt kleiner. Ook kleinere uitzendbureaus maken van deze constructie gebruik door hun geplaatste werknemers bij een payroll onderneming onder te brengen. Payroll is een sterk groeiend fenomeen in Nederland, vooral in de horecasector. Er zijn een aantal grote aanbieders actief, maar door de groter wordende vraag zijn ook steeds meer kleinere aanbieders tot de markt toegetreden. Daarvoor dit gedicht:

Payroll is niet nieuw

Bestaat al jaren, jaren genoeg

Alles is wel nieuw

Payroll is niet alles

Maar veel is het wel

Is veel ook nieuw?

Geen idee, vraag een offerte!

Ik heb recht op een payroll offerte

- Daantje Zomers

Nederland is veranderd

October 14th, 2010

We weten het allemaal en we zien het allemaal. Nederland is veranderd. Dit komt door twee kritieke onderdelen: het ontbreken van een spel en het negeren van de spelling. Op dit weblog  zullen wij poezie publiceren over de veranderingen van Nederland. U kunt op deze stukken reageren en uw mening hierover geven. Wij stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt laten horen! Hierbij sturen wij u ons eerste gedicht door:
 

Het land is veranderd

Van grijs  naar groen

Alle straten blank

En op elke hoek een koe

Werkgeverschap is anders

Alles is nieuw. Laat je verleiden door het spel.

Nederland is veranderd.
 

- Daantje Zomers